Om Evje og Vennesla Begravelsesbyrå

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå AS ble etablert på slutten av 60-tallet som Evje begravelsesbyrå. I 1995 ble selskaps formen endret til AS og navnet skiftet til Evje og Vikeland Begravelsesbyrå. Senere ble dette igjen endret til Evje og Vennesla Begravelsesbyrå. Byrået eies av Rune Dale.

Vårt ønske og mål er at vi skal være lydhøre ovenfor deg som pårørende og ivareta dine personlige ønsker med hensyn til ramme og innhold for sørgehøytideligheten. Vi har som mål at du skal føle at dine behov og dine ønsker er i fokus og har førsteprioritet i tiden fra du kontakter oss og til begravelsen er avsluttet. Vi har et krav til oss selv om at vi skal ha en grunnleggende forståelse for mennesker i en vanskelig situasjon.

Våre kontorer er betjent etter avtale, se kart nederst på denne siden.

Våre ansatte

Rune Dale

Daglig leder

Stine Løyning

Gravferdskonsulent

Gerd Wenche Åtland

Assistent

Våre kontorer

Hovedkontor Vennesla

Adresse

Koldalsvegen 2E, 4700 Vennesla


Telefon

38 15 90 62

Avdeling Evje

Adresse

Evjevegen 10, 4735 Evje


Telefon

38 15 90 62