Hjelp ved dødsfall

Begravelsesbyrået kan tilby en rekke tjenester i forbindelse med et dødsfall. I samråd med de pårørende kan vi utføre disse tjenestene på vegne av, eller sammen med dem.

Vi er behjelpelig med

 • Vakttelefon, tilgjengelig hele døgnet.
 • Hentetjeneste ved dødsfall. Hele døgnet.
 • Transport av kisten i inn og utland.
 • Rådgivning og gjennomføring av bisettelser og begravelser.
 • Melding av offentlige dokumenter.
 • Askespredning (og veiledning i forbindelse med dette).
 • Annonsering.
 • Kontaktformidler med prest/seremoniansvarlig etc.
 • Solistformidling.
 • Trykking av sanghefter.
 • Sorgbinderi / blomsterhilsener.
 • Formidling av minnesamvær.
 • Pynting av kirker/kapell/seremonirom.
 • Assistanse på seremonidagen.
 • Tilføyning av navn på gravmonumenter.
 • Salg av gravmonumenter.